Ապրանքի վերաբերյալ հարցեր

Երևանի ամբողջ տարածքում առաքումն անվճար է առաքումն կատարվում է 24 ժամվա ընթացքում։
Մարզեր առաքում ենք Հայ Փոստ ընկերության միջոցով՝ անվճար 2 աշխատանքային օրում:

Մոշի մաուսում կան 3 տեսակի ապրանքներ։

1  Ապրանքներ որոնք առկա են և կարող ենք առաքել 24 ժամվա ընթացքում:

2  Ապրանքներ որոնք ճանապարհին են, սովորաբար հայաստան են հասնում 10 օրվա ընթացքում:

3  Ապրանքներ որոնք պատվերով են և հայաստան են հասնում պատվերը գրանցելուց 20 օրվա ընթացքում:

Ապրանքի տեսակի մասին տեղեկատվությունը կարող եք տեսնել ապրանքի նկարագրության բաժնում:

Այո, մեր բոլոր ապրանքները կարելի է անվճար հետ վերադարձնել առաքման ժամանակ կամ պատվիրել հետ վերադարձ առավելագույնը 3 օրվա ընթացքում վճարելով 1000 դրամ առաքման ծախսը:

Կայքում ներկայացված բոլոր ապրանքներն օրիգինալ են համագործակցում ենք միայն պաշտոնական ներկայացուցիչների հետ:

Մոշի մաուսում կան 3 տեսակի ապրանքներ։

1  Ապրանքներ որոնք առկա են և կարող ենք առաքել 24 ժամվա ընթացքում:

2  Ապրանքներ որոնք ճանապարհին են, սովորաբար հայաստան են հասնում 10 օրվա ընթացքում:

3  Ապրանքներ որոնք պատվերով են և հայաստան են հասնում պատվերը գրանցելուց 20 օրվա ընթացքում:

Ապրանքի տեսակի մասին տեղեկատվությունը կարող եք տեսնել ապրանքի նկարագրության բաժնում:

Մոշի մաուսում կան 3 տեսակի ապրանքներ։

1  Ապրանքներ որոնք առկա են և կարող ենք առաքել 24 ժամվա ընթացքում:

2  Ապրանքներ որոնք ճանապարհին են, սովորաբար հայաստան են հասնում 10 օրվա ընթացքում:

3  Ապրանքներ որոնք պատվերով են և հայաստան են հասնում պատվերը գրանցելուց 20 օրվա ընթացքում:

Ապրանքի տեսակի մասին տեղեկատվությունը կարող եք տեսնել ապրանքի նկարագրության բաժնում:

Այո, մեր բոլոր ապրանքները կարելի է անվճար փոխանակել առաքման ժամանակ կամ պատվիրել փոխանակում առավելագույնը 3 օրվա ընթացքում վճարելով 1000 դրամ առաքման ծախսը:

Վճարման վերաբերյալ հարցեր

Ապրանքի վճարումը իրականացվում է մի քանի եղանակով, կանխիկ՝ առաքման ժամանակ, բանկային փոխանցմամբ կամ Իդրամ, Թել Սել վճարային համակարգերի օգնությամբ:

Մարզերից վճարումը  իրականացվում է նախքան ապրանքի ստանալը, Իդրամ, Թել Սել վճարման համակարգերի միջոցով կամ բանկային փոխանցմամբ:

Այո, մեր բոլոր ապրանքները կարելի է անվճար  հետ վերադարձնել առաքման ժամանակ կամ պատվիրել հետ վերադարձ առավելագույնը 3 օրվա ընթացքում վճարելով 1000 դրամ առաքման ծախսը:

Ապրանքի համար վճարված գումարը ամբոզջությամբ հետ է վերադարձվում գնորդի կողմից նշված եղանակով: